2016

Data / FechaKalifikazioa / calificación

Hondartzako egoera sanitarioak

Ekainak 6 de junio

ONA  / buenaDenboraldiz kanpo / fuera de temporada
Ekainak 13 de junioOSO ONA / ExcelenteDenboraldiz kanpo / fuera de temporada
Ekainak 20 de junioOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Ekainak  27 de junioOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Uztailak 4 de julioOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Uztailak 11 de julioOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Uztailak 18 de julioOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Uztailak 26 de julioOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Abuztuak 1 de agostoOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Abuztuak 8 de agostoOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Abuztuak 16 de agostoOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas
Abuztuak 29 de agostoOSO ONA / ExcelenteONAK / Buenas

 Irailak 12 de septiemb

OSO ONA / Excelente

 ONAK / Buenas